Image du jour

Dai-Ichi Kangyo+ Fiji+ Industrial Bank of Japan = Mizuho Sanwa+UJF+Tokyo+Mitsubishi+Tokai = Mitsubishi-UJF Sumitomo+Sakura+Heiwa Sogo = Sumitomo Mitsui Crédit Agricole+Crédit Lyonais=Calyon...

Lire la suite